APITIE

Sinulla on hyviä kokemuksia digipalveluista. Sähköposti on korvannut faksin ja kulkee mukanasi sinne minne sinä haluat. Hyvätkään palvelut eivät usein toimi yhteen toistensa kanssa. Joudut syöttämään samoja tietoja monen kertaan tai organsoimaan prosesseja vain siksi, että tiedon kopiot olisivat yhdenmukaisia joka paikassa. ATK lunastaa lupauksensa vasta paikoitellen.

Teemme yhdessä sinun lähtökohdistasi sopivan digireseptin tarpeesi mukaan soveltamalla erilaisten digitalisaation muoti-ilmiöiden periaatteita. Näitä meidän ei tarvitse käydä yksityiskohtaiseti käydä läpi, vaan sovellamme niitä sujuvasti käytäntöön. Jos kuitenkin olet kiinnostunut pelkentän ilmiöistä, kuten datatalous, rajapinta, API, API-talous, Big Data, analytiikka, GDPR, kiertotalous, REST, JSON, CSV, tietokanta, taulukko, verkkosivu, avoin rajapinta, julkinen rajapinta, verkkokauppa, verkkosovellus, SaaS-palvelu, mobiilisovellus, arvoketju, tekoäly, tukiäly, digitaalinen arvoketju, arvoverkko, digitalisaatio, tietojohtaminen, tiedolla johtaminen, ATK, ICT, ekosysteemi, verkosto, alihankinta ja mitä sinä vielä näiden lisäksi haluat nostaa esiin, niin juu-uh. Juuri näiden ilmiöiden soveltamisesta on kyse.

Olemme digitalisaation palapelillistävä ja uuteen järjestykseen jälleenrakentava yritys. Edistämme kestävän digiyhteiskunnan kehitystä monipuolisesti yhdessä kansalaisten, yritysten ja päättäjien kanssa. Tyyliltämme olemme nöyrästi oppiva, pohtiva ja valmentava.

Sinulla on oikeus digitalisaation tarjoamiin hyötyihin omista lähtökohdistasi. Sinun ei tarvitse mennä digin luokse. Tuomme digin sinun luoksesi!

Yhteistyöterveisin,
Digivalmentajasi
Sakari Paloviita

Inspiraatiomme lähde

Kyberavaruus on löytänyt taskuihimme matkapuhelimen välityksellä. Voimme toimittaa asioitamme digitaalisesti tässä ja nyt. Elämä sujuu!

Ihmiset ovat joutuneet luovuttamaan omien tietojensa käyttöoikeudet digijättien palveluille vastineeksi palvelun käytöstä. Olemme tottuneet tähän vääryyteen ja hiljalleen unohtaneet ilmaisten palveluiden käyttäjinä kuinka vahvan kontrollin väline tieto onkaan! Miljardien ihmisten tehdessä näin, palveluista tulee vallan keskittymiä, sillä tieto on valtaa. Toiseksi, nämä digipalvelut muuntavat tiedon rahaksi myymällä arvokkaita tietojamme suoraan tai jalostettuna eteenpäin kolmansille tahoille. Myynti tulee mahdolliseksi heti kun tieto astuu kyberavaruuteen ja muuttaa muotoaan dataksi. Data on arvokasta.

Yhteiskunnasta on tullut digijättien banaanivaltio. Kyberavaruudessa on rakennevika. Kuihdumme datasta. Kehitys ei voi jatkua näin!

Missio

Autamme ihmisiä vaatimaan digitalisaatiolta enemmän, jotta sujuva digiarki sekä datan omistajuus ja kaupankäynti ovat digiyhteiskunnassa jokaisen toimijan perusoikeus.

Palvelut

Palvelumme ovat valmentavia konsultointipalveluita ihmiseltä ihmiselle ja yrittäjältä yrittäjälle. Tavoittemme on auttaa sinut alkuun ja varmistaa, että palvelumme jälkeen pystyt itsenäisesti johtamaan oman digimaailmasi kehittymistä.

Digikeino ™

Digikeino ™ on palvelu, jossa esitämme sinulle yleisiä tai kuumia digimaailman ilmiöitä, kuten rajapinnat (API) ja datatalous. Näiden avulla saat uutta ajateltavaa oman digimaailmasi organisoimiseksi.

Digimuoto ™

Digimuoto ™ on palvelu, jonka avulla organisoimme digimaailmasi parempaan järjestykseen yhdessä sinun ehdoillasi, jotta digiarjestasi tulisi entistä sujuvampaa. Puramme digipääomasi paloihin ja muodostamme niillä selkeän tilannekuvan.

Digihanke

Digihanke on palvelu, jonka autamme sinua onnistumaan digipalveluiden ja -tuotteiden tai räätälöityjen ratkaisujen hankinnassa. Palveluun kuuluu digistrategian ja hankintasuunnitelman arviointi.

Digiperustus ™

Digiperustus ™ on palvelu, jossa perehdymme yrityksesi digitaaliseen tilannekuvaan ja prosesseihin sekä tiedolla johtamiseen. Tarkistamme päätöksentekoprosessin näkökulmasta muiden prosessien sujuvuuden ja automaattisesti käytettäväissä olevan tiedon laadun päätöksenteon pohjana. Laadimme näiden perustella sinulle digistrategian digimaailmasi perustaksi.

Tilapäinen digijohto ™

Tilapäinen digijohto ™ on palvelu, jossa tulemme avuksesi kulkemaan yhteistä matka pidemmäksi aikaa, jotta yrityksesi digitoiminnan taso saavuttaa sille asetetun tavoitteensa. Palvelun alussa määrittelemme tavoitteen. Tämän jälkeen luomme yhdessä digistrategian, teemme tarvittaessa hankesuunnitelman ja toteutamme suunnitelman projektina. Palvelu on sidottu projektin askelmerkkeihin. Projektien koko vaihtelee suuresti.

Taustamme

Olemme automaattisen tietojenkäsittelyn kokeneita ammattilaisia. Osaajiksi olemme kasvaneet erilaisissa digialan tehtävissä, joihin kuuluvat mm. ohjelmistojen ideointi, konseptointi, muotoilu ja ohjelmointi, sekä näihin liittyvä yritystoiminta, liiketoiminta, strategia ja tuotteistus; tiimien ja projektien johtaminen; prosessien ja digitaalisten työkalujen kehittäminen; sekä ICT teknologioiden standardoinnin ohjaus, tuotehallinta, markkinointi ja myynti; johtaminen, sparraus ja valmentaminen.

Tuotteina ovat olleet suuryrityksen yli miljardin käyttäjän järjestelmät sekä start-up yrityksissä Big Data analytiikkaohjelmisto; Data- ja API-tuotteiden markkinapaikka ja kaupankäyntialusta. Ohjelmistot ovat olleet sekä suljettuja, sulautettuja että avoimia järjestelmiä.

Olemme edistäneet ATK missiota osana teollista vallankumousta palveluiden automatisoimiseksi ihmiskunnan parhaaksi. Tuoreimpia teemojamme ovat olleet tietotalous, datatalous, API-talous ja alustatalous, sekä näiden ekosysteemien ja digimarkkinoiden synnyttämiseen tähtäävä kehitystyö. Työ jatkuu.

Ota yhteyttä, niin päästään alkuun!